Typ nieruchomości

Rodzaj transakcji

Miejscowość

Cena

-

 

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności, zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Urbanowicz Centrum Nieruchomości B. Urbanowicz, G. Urbanowicz S.C.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas administratora Twoich danych osobowych. Oto dane kontaktowe:

adres e-mail:  biuro@ucn.pl

adres pocztowy:  Administrator Ochrony Danych Osobowych Urbanowicz Centrum Nieruchomości, 75-014 Koszalin, ul. Władysława Andersa 2

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je podczas podpisywania umowy pośrednictwa w naszym biurze, lub przekazałeś je nam dobrowolnie mailem lub telefonicznie, aby uzyskać informacje o ofercie lub usługach.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Urbanowicz Centrum Nieruchomości?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji sprzedaży lub wynajmu oraz przekazywania informacji o ofertach i składanych propozycjach.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Ale Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy,  a tym samym świadczyć Ci usługę.

Potrzebne nam będą: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL, stan cywilny. Do przygotowania transakcji sprzedaży/zakupu lub najmu/wynajmu nieruchomości będzie jeszcze potrzebny numer dowodu osobistego i jego data ważności, imiona rodziców,.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo dostępu,
 • sprostowania,
 • usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:  zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:  Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:  zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Urbanowicz Centrum Nieruchomości będziesz zawierał transakcję - dotyczy to procesu złożenia oferty zakupu/najmu nieruchomości, odpowiedzi na złożoną ofertę najmu/zakupu nieruchomości,
 • drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Urbanowicz Centrum Nieruchomości zawierasz,
 • pośrednikowi reprezentującemu drugą stronę transakcji,
 • notariuszowi w celu sporządzenia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości,
 • w razie potrzeby udostępniamy je również doradcy kredytowemu i bankowi udzielającemu kredytu.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.